Aboutus

Aboutus

www.fungpleng.com - ฟังเพลงดอทคอม Music online 24 Hr. - ฟังเพลงออนไลน์ 24...

วิธีการโหลดและการใช้งาน DJ Streaming

วิธีการโหลดและการใช้งาน DJ Streaming

Partnership

Partnership

ติดต่อเรา ฟังเพลงดอทคอม

ติดต่อเรา ฟังเพลงดอทคอม

www.fungpleng.com - ฟังเพลงดอทคอม Music online 24 Hr. - ฟังเพลงออนไลน์ 24...

รับโปรโมท เผยแพร่ ผลงานเพลง ฟรี

รับโปรโมท เผยแพร่ ผลงานเพลง ฟรี

 เว็บไซต์ฟังเพลงดอทคอม (www.fungpleng.com) รับโปรโมท,เผยแพร่ ผลงานเพลงของศิลปิน ฟรี...

กะต่าฮ้าง - เอก ชัยยนันท์ / ກະ​ຕ່າຮ้າງ

กะต่าฮ้าง - เอก ชัยยนันท์ / ກະ​ຕ່າຮ้າງ

กะต่าฮ้าง - เอก ชัยยนันท์ คำร้อง ทำนอง - ปรีชาปัดภัย เรียบเรียง - ประภาศักด์...

สัญญาอนุญาตการเผยแพร่

สัญญาอนุญาตการเผยแพร่ การโปรโมท,เผยแพร่ ผลงานเพลงต่างๆของศิลปิน...

"พาราเซตามอล" กินพร่ำเพรื่อ "ตับ" พัง

ทุกครั้งที่เรารู้สึกไม่สบาย ปวดหัว ตัวร้อน ไข้ นอนไม่หลับ หรือมีอาการร้อยแปดพันเก้า...

พระธาตุศรีคูณ อ.นาแก (พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร)

พระธาตุศรีคูณ อ.นาแก (พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร)

               พระธาตุศรีคุณ หรือศรีคูณ นี้เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดวันอังคาร...

พระธาตุเรณูนคร พระธาตุประจำตัวผู้ที่เกิดวันจันทร์

พระธาตุเรณูนคร พระธาตุประจำตัวผู้ที่เกิดวันจันทร์

พระธาตุเรณูนคร ประดิษฐานอยู่วัดพระธาตุเรณู ณ บ้านเรณูนคร...

 • Aboutus

  Aboutus

  Wednesday, 07 September 2016 07:10
 • วิธีการโหลดและการใช้งาน DJ Streaming

  Wednesday, 07 September 2016 10:30
 • Partnership

  Friday, 09 September 2016 11:52
 • ติดต่อเรา ฟังเพลงดอทคอม

  ติดต่อเรา ฟังเพลงดอทคอม

  Friday, 09 September 2016 12:14
 • รับโปรโมท เผยแพร่ ผลงานเพลง ฟรี

  รับโปรโมท เผยแพร่ ผลงานเพลง ฟรี

  Friday, 09 September 2016 12:36
 • กะต่าฮ้าง - เอก ชัยยนันท์ / ກະ​ຕ່າຮ้າງ

  กะต่าฮ้าง - เอก ชัยยนันท์ / ກະ​ຕ່າຮ้າງ

  Friday, 09 September 2016 13:03
 • สัญญาอนุญาตการเผยแพร่

  Friday, 09 September 2016 13:53
 • "พาราเซตามอล" กินพร่ำเพรื่อ "ตับ" พัง

  Saturday, 10 September 2016 02:43
 • พระธาตุศรีคูณ อ.นาแก (พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร)

  พระธาตุศรีคูณ อ.นาแก (พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร)

  Sunday, 11 September 2016 15:32
 • พระธาตุเรณูนคร พระธาตุประจำตัวผู้ที่เกิดวันจันทร์

  พระธาตุเรณูนคร พระธาตุประจำตัวผู้ที่เกิดวันจันทร์

  Monday, 12 September 2016 02:21

พระธาตุเรณูนคร พระธาตุประจำตัวผู้ที่เกิดวันจันทร์

พระธาตุเรณูนคร ประดิษฐานอยู่วัดพระธาตุเรณู ณ บ้านเรณูนคร องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า สร้างเมื่อปี พ. ศ. 2461 โดยพระอุปัชฌาย์อินภูมิโย สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน

ประวัติ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2460 เป็นพระธาตุคู่เมืองของชาวเรณูนคร โดยจำลองรูปทรงมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม คือองค์ก่อนที่จะล้มในปี พ.ศ.2518 แต่มีขนาดเล็กกว่า สูง 35 เมตร กว้างด้านละ 8.37 เมตร ภายในเจดีย์บรรจุคัมภีร์พระธรรม พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา และของมีค่าที่เจ้าเมืองเรณูนคร กับประชาชนนำมาบริจาค และได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2519 มีงานเทศกาลนมัสการพระธาตุเรณูนคร เป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 11 - 15 ค่ำ เดือน 4 รวม 5 วัน 5 คืน

สิ่งของบูชาพระธาตุ ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีเหลือง ธูป 15 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม มีจำหน่ายที่ศาลาใกล้องค์พระธาตุ และที่ศาลาแห่งนี้ยังมีห้องจำหน่ายวัตถุมงคลอีกด้วย เชื่อกันว่าผู้ที่ได้ไปนมัสการ จะได้อานิสงค์ส่งผลให้มีวรรณะงดงามผุดผ่องดังแสงจันทร์

ภายในโบสถ์ยังประดิษฐานพระองค์แสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคาศิลปะแบบลาว ปางสมาธิ พระคู่บ้านของอำเภอ พระองค์แสนพระพุทธรูปที่ประชาชนเคารพนับถือ ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดธาตุเรณูพระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลือง เนื้อทองตันทั้งองค์ หน้าตักกว้างและสูง 50 เซนติเมตร เป็นพระคู่บ้าน คู่เมือง สร้างก่อนที่จะสร้างพระธาตุเรณูในปี พ.ศ.2460 แผ่นทองที่นำมาหลอมเป็นองค์พระพุทธรูปได้มาจาก การบอกบุญขอบริจาคจากหมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วเรณูนคร เมื่อนำมาหล่อรวมนั้น ในครั้งแรก หล่อไม่สำเร็จ ไม่ติดเบ้าพิมพ์ ต้องย้ายที่ไปหล่อใหม่จึงสำเร็จ แล้วอัญเชิญมาไว้ ณ อุโบสถหลังเก่าของวัดกลาง หรือวัดธาตุเรณู ในเวลาต่อมา เมื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่แล้ว ก็อัญเชิญประดิษฐานอยู่ในอุโบสถหลังใหม่ของวัดเรณู อายุพระองค์แสนจึงมีอายุนานกว่า 100 ปีแล้ว

เหตุที่เรียกว่า พระองค์แสน เพราะว่ามีน้ำหนัก 10 หมื่น มาตราชั่งของชาวบ้านกำหนดว่า 12 กิโลกรัม เป็นหนึ่งหมื่น 10 หมื่น จึงเท่ากับหนึ่งแสน เท่ากับ 120 กิโลกรัม เท่ากับน้ำหนักขององค์พระทอง

 

บริเวณบ้านเรณูนครแห่งนี้แต่เดิมเป็นเรณูนคร ถิ่นที่อยู่ของชาวผู้ไทย ซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี อาทิ ธรรมเนียม การต้อนรับด้วยการบายศรีสู่ขวัญ การเลี้ยงอาหารแบบพาแลง การชวนดูดอุ การฟ้อนรำผู้ไทย นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้า พื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆไว้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงอีกมากมาย โดยเฉพาะบริเวณ วัดพระธาตุเรณูนคร และตลาดอำเภอเรณูนคร

การเดินทาง

โดยรถยนต์
พระธาตุเรณูอยู่ห่างจากพระธาตุพนม 15 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัดนครพนมไปทางใต้ 51 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 212 ถึงประมาณกิโลเมตรที่ 44 เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2031 อีกประมาณ 7 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอด

โดยรถประจำทาง
จากสถานีขนส่ง ยังไม่มีรถจากอำเภอเมืองฯ ไปอำเภอเรณูนครโดยตรง ต้องขึ้นรถสายที่ไปวัดพระธาตุพนม และลงตรงแยกบ้าน หลักศิลา จากนั้นเหมารถสกายแล็ปเข้าไปที่วัด ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร